Square root
VBT
Calculator
magnet

Tú T

17 tháng 1 2022 23:54

câu hỏi

8,75 điểm thì có phải là học sinh giỏi ko ạ


19

2


TONVIE T

18 tháng 1 2022 00:37

chắc đc mà điểm tổng hay shao ạ

Enter E

18 tháng 1 2022 00:38

nếu đó là trung bình các môn sẻ giỏi

TONVIE T

18 tháng 1 2022 00:40

z hả cậu

— Hiển thị thêm 1 trả lời
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 1 (4 diểm) a) Tìm số tự nhiên y biết: 2020/5×1/2⟨y(3/12+3/4)×204

1

Được xác nhận