Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm Q

28 tháng 8 2020 02:19

câu hỏi

8:40=?


12

2


Đặng K

30 tháng 8 2020 13:19

8:40=0,2

NoSleep N

03 tháng 9 2020 07:52

0,2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1 người bán vải ,lần 1 bán 2/5 tấm vải ,lần 2 bán 60m,sau 2 lần người bán đó thấy số vải còn lại bằng 1/2 số vải đã bán.hỏi tấm vải dài bao nhiêu m?

6

Lihat jawaban (1)