Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

27 tháng 11 2019 13:10

câu hỏi

8×(1256-x)=4×5384 tìm 😫


0

1


Nguyễn T

29 tháng 11 2019 07:21

8 × (1256 - x) = 4 × 5384 8 × (1256 - x) = 21536 10048 - 8× x = 21536 8 × x = 10048 - 21536 (đề này cho sai rồi trò nhé, học sinh lớp 4 chưa được học trừ số nhỏ cho số lớn)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một miếng tôn hình chữ nhật có chiều dài 3 phần 4 m và chiều rộng kém chiều dài 1 phần 4 m. Vậy diện tích miếng tôn đó là?.............. m vuông

7

Lihat jawaban (3)