Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê T

09 tháng 4 2020 13:28

câu hỏi

7kg125g.......72hg15g


0

1


Ngọc N

14 tháng 4 2020 01:48

Ta thấy 72hg = 7,2kg Nên 7kg125g < 72hg15g

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm 1 số biết 20 % của nó là 16

3

Lihat jawaban (1)