Square root
VBT
Calculator
magnet

Gemmy G

21 tháng 1 2022 07:51

câu hỏi

7dm2 12cm2=..... cm2


5

2


Gemmy G

21 tháng 1 2022 07:52

mọi người tra lời nhanh giúp mình

Lê H

21 tháng 1 2022 12:57

7dm2 12cm2 = 712 cm2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

10×9÷6+30

7

Lihat jawaban (2)