Square root
VBT
Calculator
magnet

Dương N

22 tháng 11 2022 04:57

câu hỏi

785÷25 =

785÷25 =


22

3

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

25 tháng 11 2022 11:28

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập thuộc Chương Phép chia Bài giải chi tiết: Ta có: 785/25=157/5 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Linh P

22 tháng 11 2022 05:22

<h1>785÷25=31,4</h1>

785÷25=31,4

Tuệ N

22 tháng 11 2022 06:15

<h1><strong>=31,4</strong></h1>

=31,4

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Chứng minh đẳng thức lượng giác 1+tan x/1-tan x = cot x +1 /cot x -1

16

Được xác nhận