Square root
VBT
Calculator
magnet

Duck G

10 tháng 10 2022 11:33

câu hỏi

78+79x6=


13

5


Hà T

10 tháng 10 2022 14:20

đáp án là 552

Ngân P

11 tháng 10 2022 03:20

Đáp án: 552

Tường V

12 tháng 10 2022 03:00

78 + 79 x 6 bằng 552

Dang N

12 tháng 10 2022 05:21

Đáp án là 552

Chi C

12 tháng 10 2022 13:04

đáp án là 552

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

800:80=

6

Lihat jawaban (2)