Square root
VBT
Calculator
magnet

Thang H

03 tháng 4 2020 13:35

câu hỏi

7777 : x =5000


0

2


Huyền T

04 tháng 4 2020 00:36

2727

Hồ B

04 tháng 4 2020 02:17

bạn có thể giải thích vì sao ra câu trả lời không ?

Nguyễn A

04 tháng 4 2020 02:28

bằng 2727

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Mỗi quyển vở có 48 trang. Hỏi 25 quyển vở cùng loại có tất cả có bao nhiêu trang?

0

Lihat jawaban (3)