Square root
VBT
Calculator
magnet

Hiếu N

28 tháng 6 2020 10:20

câu hỏi

76+59=


2

1


Q. Nguyen

29 tháng 6 2020 03:38

76 + 59 = 135 Phép tính này sẽ được học ở lớp trên. Ở lớp 1 chỉ học phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 100 bạn nhé

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Các em bao tuổi thế.

0

Lihat jawaban (1)