Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn U

22 tháng 2 2020 06:42

câu hỏi

7500J


0

1


Mina M

21 tháng 3 2020 06:23

bạn hỏi gì vậy

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một máy kéo chạy bằng xích có trong lượng là 54600 người lái máy kéo năng 60kg diện tích tiếp xúc với mặt đường là 1,2m đường chỉ chịu được áp suất tối đa là 40000Pa hỏi máy kéo chạy trên đường được không vì sao

7

Được xác nhận

đổi đơn vị và điền vào chỗ trống trong các câu hỏi sau a. .........Km/h=5m/s. b. 12m/s=........ km/h. c. 48km/h=......... m/s d. 150 cm/s=...........m/s = ..........km/h. e. 62km/h=..........m/s=........cm/s

0

Lihat jawaban (1)