Square root
VBT
Calculator
magnet

Trang N

15 tháng 10 2022 13:33

câu hỏi

75:( x - 18 )=5²


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher78

University of Pedagogy

15 tháng 10 2022 13:36

Được xác nhận

<p>Xin chào Trang N.</p><p>Đây là câu hỏi thuộc toán 8 chương 3 bài 1.</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>75:( x - 18 )=5²</p><p>&lt;=&gt;x-18=75:25</p><p>&lt;=&gt;x-18=3</p><p>&lt;=&gt;x=3+18</p><p>&lt;=&gt;x=21</p><p>Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào Trang N.

Đây là câu hỏi thuộc toán 8 chương 3 bài 1.

Lời giải chi tiết:

75:( x - 18 )=5²

<=>x-18=75:25

<=>x-18=3

<=>x=3+18

<=>x=21

Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Nên ôn môn gì trước khi thi

8

Lihat jawaban (1)