Square root
VBT
Calculator
magnet

Hà L

08 tháng 4 2020 01:49

câu hỏi

72-y=27,72


0

1


Nguyễn T

08 tháng 4 2020 03:02

72 - y = 27,72 y = 72 - 27,72 y = 44,28

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

ai chỉ cho em 13.472 : 421

9

Lihat jawaban (2)