Square root
VBT
Calculator
magnet

Ice C

12 tháng 10 2020 06:36

câu hỏi

7 mũ 0 + 7 mũ 1 +....+7 mũ 39 . Hỏi A chia hết cho 2, cho 5 không


17

2


Nguyễn L

08 tháng 11 2020 04:28

Bài này là dạng chứng tỏ biểu thức đó có chia hết cho 2,5 ko á.

Ice C

30 tháng 11 2020 05:44

Cảm ơn bạn mình đã biết làm rồi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tính tập hợp A={ x thuộc n| 24

7

Lihat jawaban (1)