Square root
VBT
Calculator
magnet

VR_Zenovn V

16 tháng 10 2020 01:46

câu hỏi

7 hằng đẳng thức là gì


36

4


Thy D

17 tháng 10 2020 11:52

(A+B)²=A²+2AB+B² (A-B)²=A²-2AB+B² A²-B²=(A-B).(A+B) (A+B)³=A³+3A²B+3AB²+B³ (A-B)³=A³-3A²B+3AB²-B³ A³+B³=(A+B).(A²-AB+B²) A³-B³=(A-B).(A²+AB+B²) :>

Amy A

17 tháng 10 2020 14:01

sgk lớp 8 tập 1 trang 16

Hồng H

13 tháng 11 2020 09:07

:

VR_Zenovn V

15 tháng 11 2020 09:27

Thank

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

em còn rất yếu môn toán ngày mai e thi rồi ạ nhưng giờ e vẫn không hiểu được bài ạ

3

Lihat jawaban (1)