Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần L

23 tháng 10 2022 05:15

câu hỏi

7 giờ 15 phút - 6 giờ


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher78

University of Pedagogy

23 tháng 10 2022 05:38

Được xác nhận

<p>Xin chào Giao T</p><p>Đây là câu hỏi thuộc toán 5</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>Ta có:&nbsp;</p><p>7 giờ 15 phút=435 phút</p><p>6 giờ=360 phút</p><p>=&gt;7 giờ 15 phút - 6 giờ=435 phút -360 phút=75 phút.</p><p>mà 75 phút =1,25 giờ</p><p>=&gt;7 giờ 15 phút - 6 giờ=1,25 giờ</p><p>Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào Giao T

Đây là câu hỏi thuộc toán 5

Lời giải chi tiết:

Ta có: 

7 giờ 15 phút=435 phút

6 giờ=360 phút

=>7 giờ 15 phút - 6 giờ=435 phút -360 phút=75 phút.

mà 75 phút =1,25 giờ

=>7 giờ 15 phút - 6 giờ=1,25 giờ

Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x biết. a) 6x−15x^(2)=0

0

Được xác nhận