Square root
VBT
Calculator
magnet

Oanh K

22 tháng 9 2021 11:35

câu hỏi

7+3x=9-x


15

5


Hà C

24 tháng 9 2021 14:57

ngu thế

Manh N

25 tháng 9 2021 00:29

x=1/2 nhé

Hồng Q

26 tháng 9 2021 09:13

4x=2 =) x= 4:2 = 1/2 nhé

Hà C

28 tháng 9 2021 14:44

xin lỗi vì mk nói bạn ngu

Hà C

28 tháng 9 2021 14:47

mong bạn bỏ qua và giúp đỡ mk trả lời các câu hỏi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho hai đa thức p(x)=2,2007x^4-2,008x^3-25,11x^2-3,2008x+24,1079 và Q(x)=8,1945x^4-5,1954x^3+4,1975x^2+12,1986x-11,2007. Tìm hệ số của x^3 trong khai triển P(x).Q(x) sau khi đã rút gọn dưới dạng đa thức

6

Lihat jawaban (1)