Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần T

28 tháng 12 2022 14:41

câu hỏi

7/3-(2,8-6/13)

7/3-(2,8-6/13)


6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

29 tháng 12 2022 07:59

Được xác nhận

Chào em Trần T, Đáp án: -1/195 Với bài này ta áp dụng quy tắc "nhân chia trước cộng trừ sau" và tính những biểu thức có trong ngoặc trước nhé. Bài giải chi tiết: 7/3-(2,8-6/13)= 7/3 - (152/65) = -1/195 Đáp án cuối cùng: -1/195 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhậ sự hỗ trợ của các thầy cô nhà Kiến nhé. Cảm ơn em và chúc em học tốt.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Xác định các tập A∪B,A∩B,A∖B,C_((R))A và biểu diễn các tập đó trên trục số trong mỗi trường hợp sau: b)

3

Được xác nhận