Square root
VBT
Calculator
magnet

Dương T

25 tháng 12 2022 16:47

câu hỏi

7,205 bằng bao nhiêu phân số

7,205 bằng bao nhiêu phân số


2

1


Minh D

26 tháng 12 2022 09:11

<p>là 1405/200 nhé bạn. Vì khi tính sẽ ra hỗn số 7 và 5 phần 200 và muốn chuyển hỗn số này ra phân số ta chỉ cần lấy phần nguyên nhân cho mẫu số và cộng cho tử số sẽ ra kết quả và kết quả là 1405/200</p>

là 1405/200 nhé bạn. Vì khi tính sẽ ra hỗn số 7 và 5 phần 200 và muốn chuyển hỗn số này ra phân số ta chỉ cần lấy phần nguyên nhân cho mẫu số và cộng cho tử số sẽ ra kết quả và kết quả là 1405/200

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

9876543219987653159999999532765468×157745664455774468632356886422446677878863×997666787899876432235567778899999764322113467899÷568483898954233444××××××5678×643224567788995311467-895847657765+6885311244456677777788888999874322468

20

Lihat jawaban (1)