Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần N

20 tháng 1 2020 06:33

câu hỏi

7-12+x=7-20


0

1


T. Hữu

21 tháng 1 2020 08:26

Chào Tú! 😄 Ta cần áp dụng quy tắc chuyển vế để chuyển các con số sang vế phải và để x ở lại một mình 😎 ở vế trái. Ta có: x = 7 - 20 - 7 + 12 x = -8 Chúc em có một mùa tết vui! 😄😀😆

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trong các số sau đây số nào là số nguyên tố số nào là hợp số : 1;2;3;4;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30

9

Lihat jawaban (2)