Square root
VBT
Calculator
magnet

HMai H

18 tháng 12 2022 01:26

câu hỏi

6xy+12x²-3x²-3y²

6xy+12x²-3x²-3y²


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

18 tháng 12 2022 11:26

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>HMai H</strong>,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: = 3(x+y)(3x-y)<br><br>Đây là một bài tập thuộc Chương trình toán 8<br>Bài giải chi tiết:<br>6xy+12x²-3x²-3y²</p><p>= -3(-2xy - 4x^2 + x^2 + y^2)</p><p>= -3[(x^2 - 2xy + y^2)-4x^2]</p><p>= -3[(x-y)^2 - (2x)^2]</p><p>= -3(x-y-2x)(x-y+2x)</p><p>= -3(-x -y)(3x-y)</p><p>= 3(x+y)(3x-y)<br>Kết luận: đáp án chính xác là = 3(x+y)(3x-y)<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em HMai H
Đáp án cho câu hỏi của em là: = 3(x+y)(3x-y)

Đây là một bài tập thuộc Chương trình toán 8
Bài giải chi tiết:
6xy+12x²-3x²-3y²

= -3(-2xy - 4x^2 + x^2 + y^2)

= -3[(x^2 - 2xy + y^2)-4x^2]

= -3[(x-y)^2 - (2x)^2]

= -3(x-y-2x)(x-y+2x)

= -3(-x -y)(3x-y)

= 3(x+y)(3x-y)
Kết luận: đáp án chính xác là = 3(x+y)(3x-y)
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thực hiện phép tính 3^(2)⋅[(5^(2)−3):11]−2^(4)+2⋅10^(3)

1

Được xác nhận