Square root
VBT
Calculator
magnet

Bình F

06 tháng 3 2023 15:25

câu hỏi

6x³-7x²-x+2÷3x²-5+2

6x³-7x²-x+2÷3x²-5+2

alt

9

2


08 K

08 tháng 3 2023 04:11

<p>đây nhé bạn !</p>

đây nhé bạn !

alt

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

09 tháng 3 2023 02:02

<p>Chào em Bình F,</p><p>Đây là dạng bài chia đa thức cho đa thức.</p><p>&nbsp;</p><p>Bài giải chi tiết:&nbsp;</p><p>Xem hình đính kèm bên dưới.</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của thầy cô nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Chào em Bình F,

Đây là dạng bài chia đa thức cho đa thức.

 

Bài giải chi tiết: 

Xem hình đính kèm bên dưới.

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của thầy cô nhé.

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm các giá trị cực trị của hàm số y= x +1/x

1

Lihat jawaban (1)

Cho hai tập hợp A={x∈R∣−3

1

Được xác nhận