Square root
VBT
Calculator
magnet

Boy_ B

07 tháng 7 2021 10:33

câu hỏi

69+70=?


16

3


Trang T

08 tháng 7 2021 11:03

139

Bùi V

07 tháng 7 2021 11:03

139

Trần Q

08 tháng 7 2021 09:16

69+70=139

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm 1 số biết số đó trừ đi số lớn nhất có hai chữ số bằng tích của 5 và 9

1

Lihat jawaban (2)