Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn C

28 tháng 2 2023 10:44

câu hỏi

66+3-6

66+3-6


13

2


Tuấn K

28 tháng 2 2023 12:10

<p>66 + 3 = 69 sau đó lấy 69 - 6 = 63.</p>

66 + 3 = 69 sau đó lấy 69 - 6 = 63.

Trinh H

28 tháng 2 2023 12:19

63 ha

— Hiển thị thêm 2 trả lời

Hiếu T

01 tháng 3 2023 11:10

<p>= &nbsp;63</p>

=  63

Lưu C

02 tháng 3 2023 11:07

bằng 63

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

10×9÷6+30

7

Lihat jawaban (2)