Square root
VBT
Calculator
magnet

Tran D

20 tháng 11 2019 12:55

câu hỏi

65 gam kẽm suy ra HCL thu được 136 g muối kẽm Clorua zncl2 và 2 gam H2 lập PTHH,cho biết tỉ lệ, tính axit clohidric đã dùng


0

2


Yến N

20 tháng 11 2019 16:03

Là từ 65g kẽm đó thu được 136g muối kẽm Clorua ZnCl2 và 2g H2 phải ko?

Trần A

24 tháng 11 2019 22:46

PTHH:Zn+2HCl--->ZnCl2+H2 Tỉ lệ:1:2:1:1 ta có:mZn+mHCl=mZnCl2+mH2 =>65+mHCl=136+2 =>mHCl=(136+2)-65 =>mHCl=73(gam)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Đốt cháy 8g CH4 trong không khí . Tính a) thể tích O2 cần dùng ( đktc) thể tích không khí cần dùng (đktc) b) khối lượng CO2 thu được

1

Lihat jawaban (1)