Square root
VBT
Calculator
magnet

Milk C

07 tháng 4 2020 12:56

câu hỏi

649-509+30×2=


0

1


Lê K

08 tháng 4 2020 10:17

=649-509+60 =140+60 =200

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

9÷9×7-1=

1

Lihat jawaban (7)