Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly N

22 tháng 11 2022 05:04

câu hỏi

645 nhân (30-6)

645 nhân (30-6)


13

3

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

27 tháng 11 2022 11:36

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập thuộc phần nhân một số với đa thức Bài giải chi tiết: 645 x 24 = 15480 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Mèo C

22 tháng 11 2022 12:23

<p>645 nhân (30-6)</p><p>=645 nhân 24</p><p>=15480</p>

645 nhân (30-6)

=645 nhân 24

=15480

Tường V

24 tháng 11 2022 12:23

645 nhân (30-6) =645 nhân 24 = 15480

Alpha A

22 tháng 11 2022 12:35

<p>Bằng 15480</p>

Bằng 15480

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

2764,056 : 12,72

3

Lihat jawaban (2)