Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê C

18 tháng 1 2022 14:45

câu hỏi

64 : X = 6 ( dư 4)


45

8


Luong L

19 tháng 1 2022 06:07

bruh...

Luong L

19 tháng 1 2022 06:16

64-4=60 60÷10=6 Vậy:64÷10=6 (dư 4) x=10

Luong L

19 tháng 1 2022 06:07

bruh...

Lê C

20 tháng 1 2022 10:48

bruh nghĩa là gì 🧐🧐

Ngô M

21 tháng 1 2022 13:21

là bro

Mai N

21 tháng 1 2022 13:34

bhryubdhhc hb tôi BV nhi by blogger mới này sẽ là người có công dụng 3hgsg của anh ta gửi đến quý khách sẽ có một chiếc mũ 5 ý tiêm kích thế cô ơi 6gg4g là một trong các bạn đã có mặt tại hiện có hai

Mai N

21 tháng 1 2022 13:34

bhryubdhhc hb tôi BV nhi by blogger mới này sẽ là người có công dụng 3hgsg của anh ta gửi đến quý khách sẽ có một chiếc mũ 5 ý tiêm kích thế cô ơi 6gg4g là một trong các bạn đã có mặt tại hiện có hai

Mai N

21 tháng 1 2022 13:34

nhiokh

Khánh D

21 tháng 1 2022 15:19

10 nha

Tô R

24 tháng 1 2022 13:52

10 nha

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trung bình cong cua 49 v à 87 là

5

Lihat jawaban (2)