Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê T

22 tháng 2 2023 10:56

câu hỏi

600+890-89

600+890-89


8

2


Hạ A

22 tháng 2 2023 11:23

<p>600+890-89</p><p>= 1490-89</p><p>=1401</p>

600+890-89

= 1490-89

=1401

Phươngg P

23 tháng 2 2023 12:25

<p>600+890-89= 1490-89=1401</p>

600+890-89= 1490-89=1401

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

so sánh : 2 mũ 24 và 3 mũ 16

12

Lihat jawaban (2)