Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh T

16 tháng 9 2022 08:11

câu hỏi

60. Dãy gồm các chất tan trong nước: A. Rượu etylic, glucozơ, chất béo, xenlulozơ. B. Rượu etylic, axit axetic, glucozơ. C. Glucozơ, chất béo, saccarozơ. D. Axit axetic, saccarozơ, xenlulozơ.

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

16 tháng 9 2022 12:16

Được xác nhận

<p>Xin chào em,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: B<br>Đây là một bài tập thuộc Chương 2, lớp 9<br>Bài giải chi tiết:<br>A loại vì có chất béo và xenlulozơ không tan trong nước.</p><p>C loại vì có chất béo không tan trong nước.</p><p>D loại vì có xenlulozơ không tan trong nước.<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em</p>

Xin chào em, 
Đáp án cho câu hỏi của em là: B
Đây là một bài tập thuộc Chương 2, lớp 9
Bài giải chi tiết:
A loại vì có chất béo và xenlulozơ không tan trong nước.

C loại vì có chất béo không tan trong nước.

D loại vì có xenlulozơ không tan trong nước.
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các dung dịch đựng trong các lọ mất nhãn sau: HCl, Ba(OH)2, NaOH

8

Lihat jawaban (2)