Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

14 tháng 10 2022 14:41

câu hỏi

60:[7. (11²-20.6)+5]


15

4

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

14 tháng 10 2022 14:51

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H,<br>Đây là một bài thuộc Toán 7.<br>Bài giải chi tiết đính kèm trong ảnh.<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H,
Đây là một bài thuộc Toán 7.
Bài giải chi tiết đính kèm trong ảnh.
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

alt

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

14 tháng 10 2022 14:51

Được xác nhận

Xin chào em Huy H     Đây là một bài tập thuộc Chương biểu thức Bài giải chi tiết: Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.   Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

14 tháng 10 2022 15:01

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H,<br>Đây là một bài thuộc môn Toán 6, Chương Phân số<br>Bài giải chi tiết:</p><h1>60:[7. (11²-20.6)+5]</h1><p>= 60:[7.(121-120)+5]</p><p>= 60:[7.1+5]</p><p>= 60:12</p><p>= 5&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H,
Đây là một bài thuộc môn Toán 6, Chương Phân số
Bài giải chi tiết:

60:[7. (11²-20.6)+5]

= 60:[7.(121-120)+5]

= 60:[7.1+5]

= 60:12

= 5 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

Phạm T

16 tháng 10 2022 06:02

60:[7.(11²-20.6)+5] =60:[7.(121-120)+5] =60:[7.1+5] 60:[7+5] =60:12 =5

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thực hiện phép tính: (7^(2005)+7^(2004)):7^(2004)

19

Được xác nhận