Square root
VBT
Calculator
magnet

Linh T

02 tháng 8 2021 07:01

câu hỏi

60× 3/5=


2

1


Nguyễn H

07 tháng 8 2021 06:38

60 x 3 : 5 =36nhé

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

23603+17804=.....................

14

Lihat jawaban (2)