Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

23 tháng 10 2019 14:28

câu hỏi

6 nhân X = 6 nhân 3 +6 nhân 2+6.Giá trị của X là. A:4. B:6. C:5 Mọi người lêu cách giải giúp e vs ạ


1

6


An P

03 tháng 11 2019 03:12

B

Út C

03 tháng 11 2019 03:49

a

Nguyen D

03 tháng 11 2019 03:51

B

Thuỷ T

25 tháng 11 2019 11:53

B cậu nhé

Huynh A

27 tháng 12 2019 12:55

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbb

Nguyễn T

20 tháng 6 2021 06:08

b

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1+1=? mấy

40

Lihat jawaban (14)