Square root
VBT
Calculator
magnet

Hương K

26 tháng 2 2023 13:10

câu hỏi

6 năm = ...... Tháng

6 năm = ...... Tháng 

alt

8

2


Lê T

01 tháng 3 2023 11:49

<p>6năm =72 tháng</p>

6năm =72 tháng

Lưu C

02 tháng 3 2023 11:08

<p>6 năm = 72 tháng</p>

6 năm = 72 tháng

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

lúc 8 giờ 15 phút một ô tô đi từ A đến B với vận tốc là 50km/giờ. Sau 45 phút một ô tô con đuổi theo ô tô tải cũng đi từ A đến B với vận tốc là 65km/giờ. Hỏi đến mấy giờ thì 2 xe gặp nhau?

8

Lihat jawaban (2)