Square root
VBT
Calculator
magnet

Lanh N

30 tháng 10 2022 07:45

câu hỏi

6 mũ 2*28+72*6 mũ 2

alt
alt

4

2

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

31 tháng 10 2022 02:53

Được xác nhận

<p>Chào em Lanh N<br>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, chương 1<br>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>a) 6<sup>2</sup>.28+72.6<sup>2</sup></p><p>=36.28+72.36</p><p>=36.(28+72)</p><p>=36.100</p><p>=3600</p><p>Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời nhanh chóng, rõ ràng và cụ thể hơn<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.</p>

Chào em Lanh N
Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, chương 1
Lời giải chi tiết như sau:

a) 62.28+72.62

=36.28+72.36

=36.(28+72)

=36.100

=3600

Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời nhanh chóng, rõ ràng và cụ thể hơn
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em.

Ngọc N

03 tháng 11 2022 03:23

<p>Nek bn</p>

Nek bn

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e vs ạ bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai ạ

3

Được xác nhận