Square root
VBT
Calculator
magnet

Ki M

08 tháng 4 2020 13:30

câu hỏi

6,8 x 115,2 - 15,2 x 68 = ghi cả cách giải nữa nhé


0

1


Ngọc N

09 tháng 4 2020 01:32

6,8 x 115,2 - 15,2 x 68 = 6,8 x 115,2 - 15,2 x 6,8 x 10 = 6,8 x 115,2 - 152 x 6,8 = 6,8 x (115,2 - 152) Thấy 115,2 < 152 nên k thể thực hiện được phép trừ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

9,3×5,7+9,3×3,3+9,3

1

Lihat jawaban (1)