Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn N

30 tháng 5 2023 03:23

câu hỏi

6,7:6,7

6,7:6,7


7

2


Jane J

30 tháng 5 2023 03:44

<p>6,7:6,7=1</p><p>&nbsp;</p>

6,7:6,7=1

 

Duc M

08 tháng 6 2023 08:04

<p>=1</p>

=1

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 6: Thựchiện phép tính: A=2^(4).5−[131−(13−4)^(2)]

0

Được xác nhận