Square root
VBT
Calculator
magnet

Liêu T

11 tháng 11 2022 11:19

câu hỏi

6×2+5=?


6

2


Lê S

11 tháng 11 2022 11:30

<p>6×2+5=</p><p>=12+5</p><p>=17</p><p>Kết quả đây nhé&nbsp;</p>

6×2+5=

=12+5

=17

Kết quả đây nhé 

Lê S

11 tháng 11 2022 11:31

xp đâu ?

— Hiển thị thêm 1 trả lời

Ngọc D

11 tháng 11 2022 14:11

<p>6x2+5=</p><p>=12+5</p><p>=17</p>

6x2+5=

=12+5

=17

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

bhjagsjgsjsgsjhakah

7

Lihat jawaban (2)