Square root
VBT
Calculator
magnet

Hihi H

05 tháng 4 2020 02:10

câu hỏi

5xy'2.(2x'2y'2+4xy)


7

6


Luna L

07 tháng 4 2020 06:57

Cái này là toán mà

Minh N

07 tháng 4 2020 07:53

Yes

Trần T

07 tháng 4 2020 10:32

ủa sao lại có cả toán ở đây?🙄🙄🙄

Luna L

08 tháng 4 2020 03:08

chắc là vào nhầm rồi

Boss T

12 tháng 4 2020 02:51

??

Kuruba K

02 tháng 6 2020 13:33

Cái này là toán mà

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

my father never takes us to the zoo chuyển câu chủ động sang câu bị động

0

Lihat jawaban (1)