Square root
VBT
Calculator
magnet

Hanh H

02 tháng 12 2022 11:04

câu hỏi

5x-16=40+x

5x-16=40+x


14

3

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

05 tháng 12 2022 12:02

Được xác nhận

Xin chào em Hanh H, Đáp án cho câu hỏi của em là: x = 14 Bài giải chi tiết: 5x-16=40+x 5x - x = 40 +16 4x = 56 x = 14 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Trần Q

02 tháng 12 2022 13:52

<p>5x-16=40+x<br>5x-16-40-x=0</p><p>4x-56=0<br>=&gt;x=56/4=14</p>

5x-16=40+x
5x-16-40-x=0

4x-56=0
=>x=56/4=14

Ph T

02 tháng 12 2022 14:36

<p>14</p>

14

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giải chi tiết giúp em với ạ

4

Lihat jawaban (1)