Square root
VBT
Calculator
magnet

Hà H

27 tháng 6 2023 12:57

câu hỏi

578-198

578-198


5

2


Tú T

29 tháng 6 2023 03:15

<p>578 - 198 = 380</p>

578 - 198 = 380

Khánh B

03 tháng 7 2023 02:06

<p>578-198=380</p><p>&nbsp;</p>

578-198=380

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp mình giải câu này với

42

Lihat jawaban (2)

Tìm các cặp sổ tự nhiên (a;b) thỏa mãn; a) a⋅b=5.

3

Được xác nhận