Square root
VBT
Calculator
magnet

Phúc N

27 tháng 11 2022 06:39

câu hỏi

5675:25-3175:25

5675:25-3175:25

 

alt

2

1


Havi T

27 tháng 11 2022 13:27

<p>5675:25-3175:25</p><p>=227-127</p><p>=100</p>

5675:25-3175:25

=227-127

=100

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

20020÷200

2

Lihat jawaban (1)