Square root
VBT
Calculator
magnet

Lam P

15 tháng 8 2022 10:19

câu hỏi

52/15 chia 16/30


5

3


R. Roboteacher33

University of Pedagogy

15 tháng 8 2022 10:54

Xin chào em Lam P Cô không thấy yêu cầu đề bài nên cô sẽ hiểu là bài Tính nhé Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 7, Chương 1_Đại số, Bài 2: Cộng trừ nhân chia số hữu tỉ Bài giải chi tiết: 52/15 : 16/30=52/15 .30/16=13/2 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Nguyễn K

19 tháng 8 2022 00:59

13 phần 2 nhé

Phạm Q

20 tháng 8 2022 00:16

13 phần 2 nhé

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

18,45giây chia 5

9