Square root
VBT
Calculator
magnet

ThanhHang T

21 tháng 10 2020 13:47

câu hỏi

51,00007 đọc như thế nào


3

1


Mnhi M

24 tháng 10 2020 03:39

hở? đây là số thập phân hay sao bạn nhỉ? có phải đơn vị tách ra bị sai không bạn?

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hình lập phương có bao nhiêu cạnh vậy mọi người

0

Lihat jawaban (5)