Square root
VBT
Calculator
magnet

Múi T

27 tháng 11 2022 01:28

câu hỏi

5018:2737

5018:2737


9

2


Havi T

27 tháng 11 2022 02:20

<p>5018:2737=1,833</p>

5018:2737=1,833

Phạm X

27 tháng 11 2022 06:25

<p>1,83339422726</p>

1,83339422726

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho tam giác ABC vuông tại C. CD là đường cao, DA=9,DB=16. Tính CD,AC,BC

3

Lihat jawaban (1)

Chứng minh giá trị biểu thức sau không phụ thuộc vào x: a)

4

Được xác nhận