Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

21 tháng 12 2019 13:06

câu hỏi

50000g bằng bao nhiêu N


2

3


Nguyễn H

22 tháng 12 2019 04:56

500g=5n =»50000=50n

Khuyên N

27 tháng 12 2019 15:31

100g = 1N 50000g = 500 N

Phan M

28 tháng 12 2019 03:20

50000 g = 50 kg → 50kg = 50 × 10= 500N

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Trọng lực là gì trọng lực có phương như thế nào có chiều hướng như thế nào

20

Lihat jawaban (4)

Một xe đạp đi từ A đến B với vận tốc trung bình 15 km/h. Biết nửa quãng đường đầu đi với vận tốc 20 km/h. Tính vận tốc của xe ở nửa quãng đường còn lại

11

Được xác nhận