Square root
VBT
Calculator
magnet

Thuy T

28 tháng 4 2023 13:38

câu hỏi

50000:2*4000

50000:2*4000


12

2


An T

28 tháng 4 2023 13:57

<p>Bằng 10000000</p>

Bằng 10000000

Mỹ T

29 tháng 4 2023 13:24

<p>Bằng 100 000 000</p>

Bằng 100 000 000

Thuy T

29 tháng 4 2023 14:21

Sai rồi nhé

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

20020÷200

2

Lihat jawaban (1)