Square root
VBT
Calculator
magnet

Sinh T

09 tháng 8 2022 14:25

câu hỏi

50:50


9

2


Mkt I

12 tháng 8 2022 07:28

50 chia 50 bằng 1 nhen

Não C

08 tháng 9 2022 09:51

=1 nha

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Vecto vận tốc có các đặc điểm

2

Được xác nhận

Một sợi dây đồng có đường kính 0,8 (mm), điện trở R = 1,1 (Ω), lớp sơn cách điện bên ngoài rất mỏng. Dùng sợi dây này để quấn một ống dây dài l = 40 (cm). Cho dòng điện chạy qua ống dây thì cảm ứng từ bên trong ống dây có độ lớn B = 6,28.10-3 (T). Hiệu điện thế ở hai đầu ống dây là bao nhiêu

0

Lihat jawaban (1)