Square root
VBT
Calculator
magnet

Bbi M

19 tháng 9 2022 09:50

câu hỏi

50×347×2


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

19 tháng 9 2022 10:04

Được xác nhận

<p>Chào em Bbi M<br>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 6, Bài số tự nhiên<br>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>&nbsp; &nbsp;50.347.2</p><p>= (50.2).347</p><p>=100.347</p><p>=34700<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.</p>

Chào em Bbi M
Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 6, Bài số tự nhiên
Lời giải chi tiết như sau:

   50.347.2

= (50.2).347

=100.347

=34700
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Phân tích các thừa số sau thành tích các thừa số nguyên tố.15

4

Được xác nhận