Square root
VBT
Calculator
magnet

Thuy T

02 tháng 1 2023 15:19

câu hỏi

50%:100=

50%:100=


4

2


Bảo N

03 tháng 1 2023 14:09

<p>50%:100=0.5</p><p>&nbsp;</p>

50%:100=0.5

 

Hồng P

04 tháng 1 2023 09:52

<p>50%÷100=0,50 nha bạn.khi chia cho 10,100,1000,... Ta dịch chuyển dấu phẩy qua trái 1,2,3,...chữ số</p>

50%÷100=0,50 nha bạn.khi chia cho 10,100,1000,... Ta dịch chuyển dấu phẩy qua trái 1,2,3,...chữ số

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

56m³ 3dm³= 5603dm³ đúng hay sai?

3

Lihat jawaban (3)