Square root
VBT
Calculator
magnet

Phương T

10 tháng 9 2023 13:08

câu hỏi

5 ví dụ về nhận thức lịch sử

5 ví dụ về nhận thức lịch sử


1

1


Ngân N

13 tháng 9 2023 09:00

<p><strong>* Ví dụ 1:&nbsp;</strong></p><p><strong>Cách mạng tháng Tám năm 1945 tại Việt Nam, phần lớn các quan điểm cho rằng đây là kết quả của sự chuẩn bị lâu dài cùng với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. Nhưng ngoài ra, cũng có 1 số ít các quan điểm về nhận thức cho rằng đó là nhờ may mắn.&nbsp;</strong></p><p><strong>* Ví dụ 2:</strong></p><p><strong>Trận chiến giữa quân Tây Sơn và nhà Thanh trong lịch sử Việt Nam được coi là một trong những trận đánh quyết định tới việc chấm dứt sự cai trị của nhà Lê. Ngoài ra, trận chiến này còn là ví dụ điển hình cho sự dũng cảm và quyết tâm của những người lính Việt Nam trong việc đấu tranh bảo vệ đất nước.</strong></p><p><strong>* Ví dụ 3:</strong></p><p><strong>Trận chiến giữa quân Tây Sơn và Nhà Thanh được Ngô gia văn phái ghi chép lại thành tiểu thuyết mang tên “Hoàng Lê nhất thống chí”.&nbsp;</strong></p><p><strong>* Ví dụ 4:</strong></p><p><strong>Cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 được hiểu như cuộc nổi dậy của nhân dân Việt Nam để cứu vãn đất nước khỏi ách đô hộ. Nhưng với 1 số người đó chỉ là 1 cuộc đảo chính của Việt Minh để giành quyền lực.</strong></p><p><strong>* Ví dụ 5:</strong></p><p><strong>Khi ta chụp ảnh thì tấm ảnh là nhận thức lịch sử bởi vì hình ở trong gương và tấm ảnh dù cho có tốt đến đâu cũng chỉ giúp phản ánh hay ghi lại bản thân trong một khoảnh khắc, góc nhìn nào đó nhưng không cho biết được đầy đủ thông tin về con người và cuộc sống của một người.</strong></p>

* Ví dụ 1: 

Cách mạng tháng Tám năm 1945 tại Việt Nam, phần lớn các quan điểm cho rằng đây là kết quả của sự chuẩn bị lâu dài cùng với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. Nhưng ngoài ra, cũng có 1 số ít các quan điểm về nhận thức cho rằng đó là nhờ may mắn. 

* Ví dụ 2:

Trận chiến giữa quân Tây Sơn và nhà Thanh trong lịch sử Việt Nam được coi là một trong những trận đánh quyết định tới việc chấm dứt sự cai trị của nhà Lê. Ngoài ra, trận chiến này còn là ví dụ điển hình cho sự dũng cảm và quyết tâm của những người lính Việt Nam trong việc đấu tranh bảo vệ đất nước.

* Ví dụ 3:

Trận chiến giữa quân Tây Sơn và Nhà Thanh được Ngô gia văn phái ghi chép lại thành tiểu thuyết mang tên “Hoàng Lê nhất thống chí”. 

* Ví dụ 4:

Cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 được hiểu như cuộc nổi dậy của nhân dân Việt Nam để cứu vãn đất nước khỏi ách đô hộ. Nhưng với 1 số người đó chỉ là 1 cuộc đảo chính của Việt Minh để giành quyền lực.

* Ví dụ 5:

Khi ta chụp ảnh thì tấm ảnh là nhận thức lịch sử bởi vì hình ở trong gương và tấm ảnh dù cho có tốt đến đâu cũng chỉ giúp phản ánh hay ghi lại bản thân trong một khoảnh khắc, góc nhìn nào đó nhưng không cho biết được đầy đủ thông tin về con người và cuộc sống của một người.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e với ạ

52

Được xác nhận